srijeda, 10. rujna 2008.

Hiperrevolucija

Reprezentativne slike projekta tj. objekta Staklenog Peristila, dobivene su digitalnom fotomontažom kombiranom s 3D modelima. Kod takvih vizualnih hibrida danas je gotovo nemoguće raspoznati radi li se o simulaciji ili stvarnoj slici pa su isti načini standardna praksa kod prezentacije arhitektonskih projekata.Takve slike u samom začetku imaju jak pečat hiperrealnog. Ovaj projekt ne teži fotorealističnosti, a u prilog tome ide i korištenje grafika Roberta Adama (18.st.) , Vicka Anadrića (19. st.), Georga Niemmana (19./20. st.) i Jerka Marasovića (20. st.) poznatih istraživača Dioklecijanove palače, na koje se intervenira digitalnom grafikom i 3D modelima.

Osim intelektualne igre (intervencija na izvornu, povijesno utvrđenu vrijednost), poticaj na takav način vizualnog prikaza je i pitanje o utjecaju takvih slika na korisnika (svakog pojedinca) u doba bujajućeg informacijskog baroka i našeg trenutnog nestabilnog društvenog konteksta.


GALERIJSKI IZLOŽAK

Rad je, u obliku galerijskog izloška, zamišljen kao standardni arhitektonski prezentacijski plakat, gdje se, uz sve fotomontaže i simulacije, ozbiljno opisuje arhitektonski koncept, sa svim pripadajućim sadržajima.

Projekt takvim načinom prezentacije izlučuje reprezentativne “slike“ problematike, primarno kao provokaciju, a tek onda kao kritiku. Kritika, kao što je već istaknuto, često zahtjeva znanje o problematici, intelektualni angažman, dok ovakva provokacija ide šire, cilja na emotivni sklop pojedinca, pa stoga treba biti i najšire rasprostranjena.
MEDIJSKO RASPRŠENJE

Tek kroz medijski prostor (anti)projekt realizira se u svojoj punini. Cilj je raspršiti informacijski paket (slika-tekst) u virtualni prostor (internet) i pustiti istog da oko sebe formira vlastitu hiperrealnost. Vodeći se za aktualnim marketinškim modelom (word of mouth marketing), projekt se postavlja na komunikacijske servise Facebook i MySpace, te na blog stvarajući prostor (virtualne trgove) za okupljanje i komunikaciju većeg broja ljudi. Aktiviranjem tih komunikacijskih kanala cilja se na aktualizaciju prostorne problematike među mlađom populacijom, kojoj takav način komuniciranja predstavlja neizostavni dio svakodnevice.

Također, sve inofrmacije o projektu sa svim linkovima bit će poslane na više od 80 e-mailova stručnih i znanstvenih institucija, najrelevantnijih internetskih portala, foruma, medijskih kuća te odabranih službenih osoba. Model informiranja lančanim e-mailovima cilja na srednju i stariju populaciju, koja bi trebala saznanje o projektu dalje proširiti stručnim krugovima, odnosno s njime upoznati najširu javnost.

Medijsko otvaranje projekta bit će obavljeno noć prije otvorenja Salona mladih 2008. godine.

...u jutro 11. siječnja 1968. Peristil je osvanuo u crvenom....

Majorian 458

Nema komentara: